W CZYM MOGĘ POMÓC ?
PROBLEMY W SFERZE ZAWODOWEJ


Brak równowagi między życiem zawodowym a prywatnym
Stres wynikający z odpowiedzialnościi podejmowania decyzji
Zbyt szybkie tempo życia
Wypalenie zawodowe
Przemęczenie 
Perfekcjonizm
Krytycyzm 
Presja 
Stres
TRUDNOŚCI ŻYCIOWE

Poczucie nieradzenia sobie
Problemy rodzinne 
Niska samoocena
Utrata pracy
Samotność
Rozstanie
Wrogość
Rozwód
Gniew
ZABURZENIA NASTROJU

Poczucie beznadziejności
Brak sił i chęci do życia
Przygnębienie
Brak radości
Depresja
Smutek
ZABURZENIA LĘKOWE
 
Zamartwianie się
Napady paniki
Nerwica
Niepokój
Strach
Fobie
Lęk

CBT to spotkanie dwóch specjalistów. Ty jesteś specjalistą od siebie, Ty wiesz najlepiej co czujesz, myślisz i jak się zachowujesz. Ja jestem specjalistą od psychoterapii. Tylko współpracując i łącząc nasze dwie specjalizacje możemy skutecznie pracować w celu poradzenia z problemem, który zgłosisz.

PSYCHOTERAPIA POZNAWCZO - BEHAWIORALNA
(CBT - cognitive–behavioral therapy)

 

W CBT wykorzystujemy techniki terapeutyczne zaprojektowane i stworzone w oparciu o rzetelną wiedzę psychologiczną oraz badania kliniczne.  

W terapii CBT terapeuta przyjmuje postawę "dyrektywną". Oznacza to, że aktywnie prowadzę sesję: słucham, zadaję pytania, podsumowuję to co usłyszałem, edukuję i przeprowadzam przez techniki terapeutyczne, wspieram, empatycznie konfrontuję i proponuję zadania domowe :)

CBT to TERAPIA a więc przywracanie stanu zdrowia. To nie "gaszenie życiowych pożarów" a raczej praca nad eliminowaniem ich przyczyn. Diagnozujemy jak powstały i co podtrzymuje Twoje problemy, ból, życiowe trudności a następnie za pomocą narzędzi terapeutycznych  oddziałujemy na elementy, które są ich przyczyną.

CBT to praca w kierunku celu, który wspólnie wyznaczymy w oparciu o problem, który zgłosisz. Zanim zaczniemy pracę wspólnie ustalamy cel, który chcesz osiągnąć poprzez psychoterapię. To pozwalam nam trzymać się wytyczonego kursu i oceniać jak blisko celu jesteśmy.

MICHAŁ GRASZA

psycholog

certyfikowany psychoterapeuta

poznawczo - behawioralny