PROBLEMOWE ZACHOWANIA

 

> Unikanie realizacji zadań 

> Regularne wchodzenie w konflikty 

> Nadmierne kontrolowanie zachowań innych 

> Perfekcjonizm

> Brak równowagi między życiem zawodowym a prywatnym

> Nadmierny krytycyzm względem siebie lub innych

> Trudności w kończeniu związków / relacji

> Trudności w odpoczywaniu

> Samouszkodzenia

> Nałogowe oglądanie pornografii

 

 

 

 

TRUDNOŚCI ŻYCIOWE

 

> Trudności w budowaniu i utrzymywaniu relacji

> Poczucie nieradzenia sobie w życiu

> Trudności w relacjach

> Utrzymujący się stan przemęczenia

> Nieradzenie sobie z rozstaniem

> Kryzysy życiowe

> Trudności z podejmowaniem decyzji

> Stres

> Wypalenie zawodowe

> Zbyt szybkie tempo życia

> Poczucie wewnętrznej presji

> Samotność

 

 

ZABURZENIA NASTROJU

 

> Depresja

> Obniżony nastrój

> Brak sił i chęci do życia 

> Bezsenność 

> Przygnębienie 

> Utrata radości

> Drażliwość 

> Utrzymujące się poczucie gniewu

> Poczucie beznadziejności

> Myśli rezygnacyjne

> Myśli samobójcze

 

 

W CZYM MOGĘ POMÓC ?

 

 

 

ZABURZENIA LĘKOWE

 

> Zamartwianie się 

> Zaburzenie Lękowe Uogólnione 

Napady paniki 

> Zaburzenie Obsesyjno - Kompulsyjne 

> Lęk przed odrzuceniem 

> Lęk społeczny 

> Fobie 

> Niepokój

> Lęk przed oceną 

 

MICHAŁ GRASZA

psycholog

certyfikowany psychoterapeuta

poznawczo - behawioralny